Integritetspolicy/GDPR

Vi på Universalbolaget tar din integritet på allvar och hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Universalbolaget kommer att följa gällande lagar om dataskydd och vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din information från missbruk.

Omfattning

Denna integritetspolicy gäller för alla personuppgifter om konsumenter som samlas in eller används av Universalbolaget relation till våra tjänster. Detta inkluderar information som tas emot via vår webbshop, information som bearbetas som en del av våra tjänster till dig och information som samlas in offline vid evenemang.

Vilka uppgifter samlar vi in?

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan t.ex. inbegripa:

  • Ditt namn, adress och kontaktuppgifter, såsom telefonnummer och e-postadress
  • Din ålder och ditt födelsedatum
  • Ditt kön
  • Dina inköpsuppgifter, såsom summor och inköpsdatum

 Hur vi samlar in personliga uppgifter

Universalbolaget kan få din personliga information på ett antal olika sätt, t.ex. när du genomför ett köp i vår webbshop.

Hur vi samlar in och använder icke-personlig information

Observera att när du besöker vår webbshop så samlar vi automatiskt in viss icke-personlig information såsom typ av operativsystem och webbläsare som används, din internetleverantör eller i förekommande fall, adressen till den sida som ledde dig till vår webbshop. Vi använder icke-personlig information som vi samlar in för att förbättra utformningen och innehållet i vår webbshop.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Universalbolaget erhåller och använder dina personuppgifter för följande syften:

  • Att erbjuda våra tjänster till dig och att kommunicera med dig i samband med dessa tjänster
  • Att aktivera och underhålla ditt konto på
  • Att behandla frågor som tas emot via vår webbshop
  • Andra ändamål som uppges vid den tidpunkt du frivilligt uppger dina personuppgifter som är i enlighet med gällande lagar och förordningar

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter om detta krävs enligt lag.

Säkerhet och lagringstid

Universalbolaget säkerställer att dina data är ordentligt säkrade och att de är skyddade mot obehörig användning, åtkomst och felaktig förstörelse. Dina uppgifter kommer att bevaras så länge som det krävs för ovan angivna syften eller i den mån det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade skyldigheter och för att lösa eventuella tvister.

Ändringar i policyn

Vi kan ändra denna integritetspolicy emellanåt genom att publicera den uppdaterade versionen i vår webbshop. För väsentliga förändringar kommer vi att underrätta dig i rimlig tid. Vi rekommenderar dig att regelbundet besöka och att hålla dig informerad om hur vi använder dina personuppgifter.